muhyiddin ibn arabi – dertli sözlük
''şeceretü'l kevn'' adlı eserinin son kısmında şeytanın hilelerinden bahsedilmiş. bu kısımdan yararlanarak bir bölümü kitapçık haline getirilmiştir. okunasıdır ama ağır gelmiştir insana. inanamayanlar dahi olmuştur.
1165 -1239 yılları arasında yaşamış endülüs doğumlu düşünür, alim.
çok erken yaşta evladındaki cevheri farkeden babası eğitimi için onu ilim alabileceği yerlere götürüyor.
ders aldığı hocalardan ibn rüşd kendisi için şöyle bir söz etmiş 'kitaplarda okuduğum fakat şimdiye kadar kendisine tesadüf etmediğim bir kimse.'
felsefesi vahdet-i vücud anlayışına dayanır.yetmiş sekiz yaşında şam'da vefat ettiğinde halk onun büyüklüğünü yeterince anlayamamıştır.kabrinin üzerine çöp dökülüp üç yüz seneye yakın bir süre mezarının yeri kaybolmuştur.yavuz sultan selim şam'ı fethedince mezarının bulunduğu yere bir türbe ve cami yaptırmıştır.
(bkz:vahdet-i vücud)
“bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitaplarımızı okumasın; zarar görür." sözlerinin sahibi.
adı anıldığında ilk olarak fütühat-ı mekkiyye ve füsusu'l hikem 'ini hatırladığım i̇brahim maraş hocanın derslerde dilinden düşürmediği zât-ı muhterem
"sen içine dön, yalnız dışınla meşgul olma. çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın." sözlerinin sahibi alimdir. cisme değil ruha önem veren bu anlayış düstur edinilmelidir.
diriliş dizisinden sonra adını daha çok kimsenin duyduğu, vahdet-i vücut düşüncesinin kurucusu ünlü mutasavvıf.