yollar senindir – dertli sözlük
eşref ziya terzi'nin bir eseri. klasikler-2'de yer almıştı.

http://fizy.com/#s/1xmdj8

böyle olmaz, böyle olmaz
haydi kalk, haydi kalk
gafleti at korkuyu at söküp at
sen gitsen de yeşil kalsın bu bahçe
haydi tohum at

yürü yürü yollar senindir
zulmü kaldırıp atacak eller senindir

böyle gitmez, böyle gitmez değişir, değişir
kan, göz yaşı dinsin artık yetişir
zaman geldi vakit çattı, gün doldu
tohum gelişir

böyle kalmaz, böyle kalmaz gün doğar, gün doğar
doğar güneş, boğar zulmeti boğar
iman bizde, sabır bizde aşk bizde
fidan boy atar