dalkavuk – dertli sözlük
yalaka.
yalakalık eskiden resmi bir meslekti ve bu mesleği icra edenlere dalkavuk denirdi.
dalkavuk, çıplak kavuk anlamına gelir. bu mesleğin erbabı sarıksız kavuk giyerlerdi, bu yüzden bu isim uygun görülmüş.
evet günümüzde de çok dalkavuk var ve bunlar padişahların yanındaki maaşlı dalkavuklar kadar masum değiller. kendilerinin bir tutamlık çıkarı için dünyayı ateşe verebilecek tıynete sahipler. ama yal yedikleri çanakları tutan eller -tarihte olduğu gibi - gün gelecek onları delikten süpürmeyi de bilecektir. yal tutanı da, yal yiyeni de allah'a havale ediyorum.
ülkemizde başka bir isimle devlette kadro alırlar ve ülkeyi kendi şahsi menfaatleri için mahvederler.
ferdi ictimai siyasi her boyutta görmenin mümkün olduğu şahsiyetsizlik."kendi metafizik/anlam-değer çanağı olmayan bir kültür, başka bir kültürün çanağını yalamaya mahkumdur..." der(bkz:ihsan fazlıoğlu)