popüler kültür – dertli sözlük
pek dinamiktir; ne zaman nereye varacağı hiç belli olmaz.
pek karmaşıktır; yıllar öncesinde meydana gelmiş ufacık bir olaya bile bağlanma ihtimali vardır.
pek çok takipçisi vardır; "madde" dediğimiz hedeye ihtiyaçtan ötürü insanlar farkında olmadan olan bitenin farkındadırlar.
pek gereksizdir; kendisinin zarar görmeyen tarafta, takipçisinin eksilerde olduğu kommensalist bir yaşam biçimi örneğidir.
--- iktibas ---

eleştirmenler, yüzeysel doyumlar sağladığı ve yanlış bilgiler verdiği gerekçesiyle popüler kültüre burun kıvırıyorlar ama o kültürü izleyicilerinin bakış açısından göremiyorlar. (*)

--- iktibas ---
sosyolojik olarak araştırılması gereken ve toplumsal kangren haline gelmiş meselelerimizin çözülmesi için haberdar olup alternatif yöntemler üretilmesi zorunlu alan
postmodern dünyada toplumları tektipleştirmek için kullanılan bir araç. bir bağırtı-çağırtıdan ibaret olan müzikleri dinleyen afyonlanmış topluluklar, aynı şeyleri giyer, aynı şeylere inanır, aynı şeyleri düşünür, aynı işlerde çalışır, aynı hayatı yaşarlar. her birey birbirinin kopyası, her yaşam birbirinin aynısı olur. dolayısıyla dünyanın neresinde hangi toplumda yaşarsanız yaşayın hep birer kopya olmuş olursunuz. popüler kültür budur. yapay, plastik gibi.