on şey on şeyi engeller – dertli sözlük
fatiha suresi -------> allahın gazabını.

yasin suresi --------> kıyamet günündeki susuzluğu.

duhan suresi ------> kıyamet korku ve dehşetini.

vakıa suresi --------> fakirliği, miskinliği.

mülk suresi ---------> kabir azabını.

kevser suresi ------> hısımların kinini.

kafirun suresi ------> ölüm anında küfrü.

ihlas suresi ---------> ikiyüzlülüğü, samimiyetsizliği.

felak suresi --------> hased edenlerin hasedini.

nas suresi ----------> vesveseyi engeller.
dinlememek iletişimi,

i̇letişimsizlik karşılıklı muhabbeti,

karşılıklı muhabbetsizlik arada ki bağları,

bağsızlık anlayışı,

anlayışsızlık karşılıklı saygıyı,

saygısızlık büyük küçük bilmeyi,

büyüģünü küçüğünü bilmemezlik gelecek olan hayır dualarını,

duasızlık ise her şeyi engeller.

(bkz:ellerimizin büyük boşluğu)