fatiha suresi – dertli sözlük
fatiha suresi

rahman rahim olan allah'ın adıyla


1- hamd, alemlerin rabbinedir.

2- rahman ve rahimdir.

3- din gününün malikidir.

4- biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

5- bizi doğru yola ilet;

6- kendilerine nimet verdiklerinin yoluna

7- gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.
semavi kitaplarda bu sureden daha üstünü yoktur. bu sure inince iblis (aleyhillane) bağırmış, çırpınmış.bunun sebebini soran diğer iblislere:
" bilmiş olun ki, bugün bu ümmet üzerine bir sure indi ki onu okuyan cennete girer. ne hesap görür, de de azap... o sureyi okuyan kimseye güç yetiremezsiniz; yani onun hakkından gelemezsiniz. artık hileleriniz, düzenleriniz bozuldu." demiştir.
5 vakit ve her rekatta (ilk rekatta subhanekenin ardından) okuduğumuz sure. ardından bir ya da iki zammı sure okunur ve namaz eda edilir.