itikaf – dertli sözlük
müslümanların yitik sünnetlerindendir. allah rasulü ramazan'ın son on günü itikafa girmiştir. dua, zikir, ilim, kur'an, namaz gbi şeylerle meşgul olunur. dünyaya ait işler hakkında konuşmak itikafa zarar verir. mescitte yatılıp kalkılır. ve tualet ve yemek harici işler için mescit terk edilmez.
itikafa niyet edip bir vakit namazı kılsanız bile itikaf sünnetinin sevabını alıyormuşsunuz. bu yönü ile herkesin niyet edip sevabından mahrum kalmaması gereken ibadettir.
bir şeye bağlanmak, kendini ona vermek anlamına gelir.kifai sünnet olan ibadettir.

------iktibas-----
i̇mam zührî şöyle demiştir: “i̇nsanların i’tikâfı nasıl terk ettiklerine şaşıyorum.
oysa rasûlullah (s.a.s.) bazı şeyleri bazen yapar, bazen de terk ederdi. fakat vefat edinceye kadar i’tikâfı terk etmemiştir.” (buhârî, i̇’tikâf 6; müslim, i̇’tikâf 5)
üç çeşittir.vacib: itikaf adamakla vacib olur, oruçlu olmak şarttır.sünnet: ramazanın son on günü müekked olan itikaftır.nafile: vacib ve sünnet olan itikafın haricindeki -mescidin içinden geçmekle dahi yapılan- müstahab itikaftır.
girdikten sonra çıkılmak istenmeyen sünnettir. sorarım size, hiç öyle güzel bir yere misafir olup ayrılmak ister mi insan?
"kim müslüman kardeşinin işine koşarsa, onun için bu, on yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. kim de allah rızasını talep etmek için bir gün itikafa girerse, allah onunla cehennem arasında, her birinin arasındaki mesafe doğu ile batı arası kadar olan üç hendek yaratır."* *büyük hadis külliyatı 7818, taberani