kendini intihar etmek – dertli sözlük
intihar etmek fiilinin anlatım bozukluğuna uğramış hali.
intihar, zaten kişinin kendisine ettiği bir fiildir. kişi başkasını intihar edemez. bu yüzden kendini intihar etmek yanlış bir kullanımdır.
işteş bir fiil olmaması hasebiyle kimseye zararı yoktur.kendi kendine iş görme yeteneğini son defa kanıtlama fırsatıdır.ayrıca doğduğun gün fiiliyata dökersen toplumsal mesaj vermişte olursun.ama girişim başarısız olursa cinayetten sorgulanma gibi bi ihtimalin de olduğudur.