genç gönüllüler – dertli sözlük
gönlü ile olmayı seçmiş, hayata gönül penceresinden baktığı için de çabuk kırılan, çabuk seven, çabuk aldanan, çabuk gaza gelen ve fakat bunların hepsinin farkında, son tahlilde hesabını öteler için yapabilecek, hesabi değil hasbi "deli"kanlılar.
genç dergi çıktığı günden beri, adım adım büyüdü, gelişti. bu süreç içinde, gönlü ile genç dergiyi okuyan, genç derginin faaliyetlerine katılan insanlar oldu. bu insanlar, zamanla "genç gönüllüler" adı altında dal budak salmaya başladı. kendi dertlerini bir kenara koyup başkalarının derdiyle dertlenmek, genç gönüllülerin ana misyonu. ana çerçeve bu olmakla birlikte, gönüllüğün her çeşidinin bayraktarlığını yapmak için çalışan, didinen insanlar diyebiliriz onlara. kimi zaman kitap toplarken görebilirsiniz onları, kimi zaman anadolu'nun bir şehrinde toplantılar yaparken. "sorumluluk bilincini" nazara verdikleri için eskimeyecek bir ses, tükenmeyecek bir soluk olduklarını düşünüyorum. genç gönüllüler ne bir partidir, ne bir teşkilattır, ne de bir "beyin yıkama" örgütüdür. kalpten kalbe yapılan bir aşının, "hep güzelliğe, sevgiye, sorumluluğa, kardeşliğe" dönüştürüldüğü "sırlı bir birlikteliktir". dönüştüren kim? tabii ki gönüllerin gerçek sahibi...
içinde bulunduğu zamanın hükmettiği değil zamana hükmeden, içinde bulunduğu mekanın zombisi değil mekana hakim olan alternatif gençlik hareketidir...
genç gönüllülük bir sevda işidir. ne makam, ne mevki, ne de kuru bir sivil toplum çalışmasıdır. genç gönüllülük çağlar öncesinden ideal hayat tarzını yaşayan o seçkin insanların hayat tarzlarını örnek almaya çalışan bir nesil çalışmasıdır. amacımız gençliği imha etmek değil, inşa etmektir.
18 haziran 2011'de simavlıların acısına bir nebze derman olmak için yola düşecek, oraya muhabbet ve ümitten başka kayda değer bir şey götürmeyecek dertliler...