kayıt

kelam

 1. 1
  allah'ın varlığı gibi mücerred mevzuları kendine konu edinmiş ilim.
  #5662 zaloglurustem | 10 yıl önce
   
 2. 2
  söz.
  #7124 aczserhi | 10 yıl önce
   
 3. 3
  lakırdı olmayan kelime.
  #10696 bulbuluncilesi | 10 yıl önce
   
 4. 4
  yuksek lısans yapmak ıcın can attıgım ilim.
  #10698 sukutu hayal | 10 yıl önce
   
 5. 5


  --- iktibas ---

  "kelam cenktir."


  --- iktibas ---

  #385058 mostar | 9 yıl önce
   
 6. 6
  (bkz: ilmi kelam)
  #402497 mostar | 8 yıl önce
   
 7. 7
  (bkz: Kelam Kozmolojik Argüman)
  #452693 formulacı | 5 yıl önce
   
 8. 8
  (bkz: Müslümanların Büyük Patlama Kozmolojisine Bakışları )******
  #452694 formulacı | 5 yıl önce
   
 9. 9
  ilk dönem selef alimleri tarafından yasaklanmış ama daha sonraki dönemlerde itikadi mezheplerin temelini oluşturmuş ilim.
  kelam ilmi müteşabih ayetlerin tevil edilmesi, akıl-nakil dengesi, iman esasları gibi konularla ilgilenir.
   
 10. 10
  (bkz: el fıkhu'l ekber)
  (bkz: usulü'd din )
  (bkz: ilmi tevhid )
  (bkz: ilmü'n nazar vel istidlal )
  (bkz: akaid )
  #453010 formulacı | 5 yıl önce
   
 11. 11
  (bkz: islam düşüncesinin yapısı)
  #453011 sır | 5 yıl önce
   
 12. 12
  ilm-i kelam, Allah'ın zatından, sıfatlarından mebde ve mead itibariyle yaratılmışların hallerinden islam kanunu üzere bahseden ilimdir.*

  mebde ve mead kaydı pozitif ilimlerle-kelam ayrımı yapmak için, islam kanunu üzere oluşu da kelam-felsefe ayrımına gitmek için gereklidir.yine islam esasları üzere oluşu kelamı metafizikten ayırır. Çünkü pozitif ilimler de yaratılmışların hallerinden bahseder. felsefe ve metafizik de mebde ve mead ile ilgilenir.

  (bkz: celilu'l kelam )
  (bkz: dakiku'l kelam)
  (bkz: usulu selase)
  #453013 formulacı | 5 yıl önce
   
 13. 13
  yorucu bir ilim.
  *
  #472842 zübdeialem | 4 yıl önce