hz osman – dertli sözlük
peygamberimizin iki defa damadı olmuş sahabedir. bundan dolayı kendisine zinnureyn denilmiştir. aşere i mübeşşere'dendir. kendisi ile ilgili en önemli özellik, meleklerin haya ettiği bir utanma duygusunun olmasıdır. rasulullah'ın kurduğu islam devleti'nin üçüncü halifesidir. münafıklar tarafından şehit edilmiştir.
hilafeti etrafındaki tartışmalar bir yana, tebük ordusunu donatmasıyla hatırlayacağımız sahabi.
habeşistana hicret eden sahabilerden..

hanımı hasta olduğu için bedir savaşına izin alarak katılamamış ancak efendimiz tarafından bedire katılanlardan sayılmış ve kendisine ganimetten pay verilmiştir.