sırat köprüsü – dertli sözlük
kıldan ince kılıçtan keskin bir adalet mekanizmasına sahip, cehennem çukurunun üstünde, bir ucu mahşer alanında diğer ucu cennet kapılarında olan köprü.
sagopa kajmer in şu sözlerle tasvirledigi, kıyamet günü geçmeyi arzuladığımız geçmesi meşakkatli köprü;

\incecik ip üzerine koca ayaklar bindi , nefsim içine sindi
kirpiklerim titremekte korkularımdan , düşersem yanarım
o kadar içime sindim ki vinç getirsen kalkmaz başım.yo !. gömün burda canlı nã¢şım.
iç çekmekten , düşünmekten ağardı saçım , düşersem yanarım.\
"incecik ip üzerine koca ayaklar bindi, nefsim içine sindi.
kirpiklerim titremekte korkularımdan, düşersem yanarım."

sagopa kajmer'in "düşersem yanarım" adlı parçasından bir alıntı.
"sırat kıldan incedir / kılıçtan keskincedir / varıp anın üstüne / evler yapasım gelir..." mısralarının ilham kaynağı.