cehennem – dertli sözlük
(*)sametç.
kardeşimın cümlesinindeki seciye mani olmak istemem ama
insan vücüd dairesinde birşeye sahib olmadığından hak değilde lütüfdür "cennet"
ama cehennem ise küfrün meyvesidir.