şüphenin zarureti ve şüphesiz bünyenin samimiyetsizliği – dertli sözlük
biri çıkıp, "düşünüyorum öyleyse varım" demişse;
düşünmek, yani bir fikri/olguyu mantık süzgecinden geçirmek insan aklının zaruretidir. şüphelenmezsen düşünemezsin. işine geldiği için inanırsın, sonra da inandığın şeyi ispat etmeye çalışırsın. batıdan pskoloji kanalıyla dinin varlığına gelen en yoğun eleştiri, insanın korktuğu için kafasında bir tanrı yaratıp ona inanmak istediğidir. şüphe etmeden inanmış ve düşünmeyi umursamamış insan bu kategoriye girer.
önce inanıp sonra ispat etmek değildir olay. vayih akıl iman amel, sıralamasıyla tahkiki iman oluşuyor.