ölmeden önce ölünüz – dertli sözlük
dehşetli bir uyarı. üzerine kitaplar yazılası destansı cümle. çok çok az müslümanın yaşadığı durum.
dünyadayken, benliğini ve sahip olduğu şeyleri silip, yani yokmuşçasına bir tefekkürle dünyaya bakıp bıraktığı boşluğu ve yerini görmeye çalışan insanın durumudur. bireyi kollektif anlayışa, toplumcu kişiliğe yönlendirir.
hikem-i ataiyye'den;
"- varlığın öyle bir günã¢hdır ki, onunla hiç bir günã¢h kıyã¢s edilemez." buyurulmuştur.
demek ki, beşerã® varlık ve benliğinden geçemeyip, ölmeden önce ölmesini bilmeyen, yani "- mã»tã» kable ente mã»tã»" sırrına ulaşamaz.
yakınlık ve adn cennetine asl㢠vã¢sıl olamaz. bunu başaranlar ise, "canlı cenã¢zeler" gibidirler. onlar üzerinde mã¢siv㢠ve nefsin korkusu dahi bulunmaz.
onlar ehlullah (allah dostları)dırlar.
uyku, görünen yüzüyle bir nevi ölümdür. diğer yönüyle "gaflet uykusu" olarak tanımlanacak olursa kimi insanlar için ölüm uykudur. allah dostları için ise uyku dahi uyanıklıktır, kalplerin uyanıklığı. o zaman derin bir uykudan ibaret olan bu dünya hayatı, ancak ölmeden evvel ölebilenler için uyanıklıktır.
geçen bir söz görmüştüm.kimileri yirmi yaşında ölüp seksen yaşında gömülür diye.altmış sene ölü gibi yaşamış, sonra fiilen ölmüş.