akşam – dertli sözlük
akşam biten bir an'ın habercisidir, aydınlığın, gündüzün, güneşin geçip gittiğini bildiren bir zaman dilimidir..

"ne yapsam çoğalır akşam ,bütün yollar ölüme çıkar
tükenir kalem tükenir kan ,ah ne yapsam tükenir akşam..."
ahmed haşim'in müthiş şiirini hatıra getirir.

bir günün sonunda arzu

yorgun gözümün halkalarında

güller gibi fecr oldu nümâyân,

güller gibi... sonsuz iri güller,

gün doğdu yazık arkalarından!

altın kulelerden yine kuşlar,

tekrârını ömrün eder i'lân,

kuşlar mıdır onlar ki her akşam,

âlemlerimizden sefer eyler?

akşam, yine akşam, yine akşam,

bir sırma kemerdir suya baksam;

akşam, yine akşam, yine akşam,

göllerde bu dem bir kaçmış olsam!