ben – dertli sözlük
birinci tekil şahıs.

ben, b-en, s-en, oğ...

en kök sesinden türemiştir. en/n sesinde kişinin kendiliğini ifade eden bir anlam var.
--- iktibas ---

ben çeşitleri

a. konjenital benler

doğumda veya yaşamın ilk birkaç haftasında oluşurlar. küçük (1,5 cm), orta (1,5 - 20 cm) veya büyük (20 cm) olabilirler. büyük konjenital benler üzerinde yaşam boyu melanom gelişme riski yüksek olduğundan, plastik cerrahi girişimler ile çıkartılmaları gerekir.

b. displastik benler (clark nevüs)

çoğunlukla ergenlik çağında oluşur, ailesel olabilirler. tek veya çok sayıda, düzensiz, keskin olmayan sınırlı, kahverengi, siyah veya kırmızı lekeler şeklindedirler. klinik olarak erken evre melanomdan veya gelişme evresindeki olağan edinsel benden ayırmak oldukça güçtür.

c. olağan edinsel benler

çocukluk çağından erişkin çağa kadar herhangi bir yaşta oluşur, belli bir gelişim süreci izledikten sonra dururlar. bazıları da yaşlılık çağında kaybolur.

--- iktibas ---
ilerleyen zamanlarda sözlüğümüzün en çok evet en çok tıklanan butonu olmaya adaydır.(*)
bir yedeğini bulundursak iyi olur, çok kullanılmaktan bozulursa diye.