gül – dertli sözlük
"bülbül güle gül dedi gül gülmedi gitti
bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti"

beyitinde belirtilendir.

kimi rivayetlerde ise peygamberin terinden yaratıldığı söylenir.