uydurukça – dertli sözlük
dilde sadeleşme ve millileşme amacıyla başlayan dil devrimlerinden sonra ortaya çıkan dildir. sadeleşme olduğu doğrudur, bu devrimle türkçe kısırlaşmıştır. ancak dili millileştirmek için arapça ve farsça kökenli kelimeler dilden atılırken batı kökenli kelimeler (delege, kent, onur, kamu gibi) ve yapım ekleri öztürkçe gibi kabul edilmiştir. bir dilde yabancı veya uydurulmuş kelime olması normal bir durumdur ama yeni kurallar dilin doğasına ve yapısına aykırıdır. bu yüzden -sal, -man, -tay, -av, -v, -el, -ay, -y gibi bir kısmı yine batı kökenli yapım ekleri içerdiği için uydurukça ismini tam manasıyla haketmiştir. uydurukça, türkçe ile örtüşmemesinin yanında kendi içinde de tutarsızdır. türkçe'de size verilen türetilmiş bir kelimenin anlamını çıkarabilirsiniz ama uydurukça'da bir ekin hangi manayı kazandırdığı belli değildir.