olmayana ergi yöntemi – dertli sözlük
çeşitli teorem ispatlarında kullanılan başlangıçta olmayanı varsayma yöntemi.


--tübitak--

bu yöntemde doğruluğunu göstermeyi planladığınız ifadenin yanlış olduğunu kabul ederek işe başlıyorsunuz. yanlışlığı ispatlama yolunda bir çelişkiye varıyorsunuz. sonuç olarak başta yanlış olduğunu kabul ettiğiniz ifadenin aslında doğru bir ifade olduğunu ispatlamış oluyorsunuz. bu yöntemle ispatlanan çok ünlü teoremler var.

--tübitak--