vaziyet – dertli sözlük
ahvâl ve şerâit. müstemleke olmuş ruhun beden ile muhasarası. aşk olsun ruha ve bedene, neden değiller aynı merhale üzere? kınıyorum, kırılıyorum. vaziyet hoş olmalı, aksi hâlde nahoş olur seyrüsefer.
bir plan türü projenin üst görünümünü çevresiyle birlikte sunar. genellikle 1/200 ve daha küçük ölçekli olur