arif nihat asya – dertli sözlük
bayrak şairi olarak bilinmektedir.

ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü
ışık ışık, dalga dalga bayrağım,
senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

sana benim gözümle bakmayanın
mezarını kazacağım.
seni selamlamadan uçan kuşun
yuvasını bozacağım.

dalgalandığın yerde ne korku, ne keder
gölgende bana da, bana da yer ver
sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.
yurda ay yıldızın ışığı yeter.

savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün.
kızıllığında ısındık,
dağlardan çöllere düşürdüğü gün.
gölgene sığındık.

ey, şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalan;
barışın güvercini, savaşın kartalı
yüksek yerlerde açan çiçeğim;
senin altında doğdum,
senin dibinde öleceğim.

tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim
yer yüzünde yer beğen
nereye dikilmek istersen,
söyle, seni oraya dikeyim
naat
seccaden kumlardı...
devirlerden, diyarlardan
gelip göklerde buluşan
ezanların vardı!

mescit mü'min, minber mü'min...
taşardı kubbelerden tekbîr,
dolardı kubbelere "âmin!"
ve mübarek geceler, dualarımız,
geri gelmeyen dualardı...
geceler, ki pırıl pırıl,
kandillerin yanardı.
kapına gelenler, yâ muhammed,
-uzaktan, yakından-
mü'min döndüler kapından!
besmele, ekmeğimizin bereketiydi,
i̇ki dünyada aziz ümmet;
muhammed ümmetiydi.
konsun yine pervazlara güvercinler,
"hû hû"lara karışsın âminler...
mübarek akşamdır;
gelin ey fâtihalar, yâsinler!
şimdi seni ananlar,
anıyor ağlar gibi...
ey yetimler yetimi,
ey garipler garibi;
düşkünlerin kanadıydın,
yoksulların sahibi...
nerde kaldın ey resûl,
nerde kaldın ey nebi?
günler, ne günlerdi, yâ muhammed,
çağlar ne çağlardı:
daha dünyaya gelmeden
mü'minlerin vardı...
ve bir gün, ki gaflet
çöller kadardı,
halîme'nin kucağında
abdullah'ın yetimi
âmine'nin emaneti ağlardı.
hatice'nin goncası,
aişe'nin gülüydün.
ümmetinin gözbebeği
göklerin resûlüydün...
elçi geldin, elçiler gönderdin...
ruhunu allah'a,
elini ümmetine verdin.
beşiğin, yurdun, yuvan
mekke'de bunalırsan
medine'ye göçerdin.
biz bu dünyadan nereye
göçelim, yâ muhammed?
yeryüzünde riyâ, inkâr, hıyanet
altın devrini yaşıyor...
diller, sayfalar, satırlar
"ebu leheb öldü" diyorlar.
ebû leheb ölmedi, yâ muhammed
ebû cehil kıt'alar dolaşıyor!
neler duydu şu dünyada
mevlidine hayran kulaklarımız;
ne adlar ezberledi, ey nebî,
adına alışkın dudaklarımız!
artık, yolunu bilmiyor;
artık, yolunu unuttu
ayaklarımız!
kâbe'ne siyahlar
yakışmamıştır, yâ muhammed
bugünkü kadar!
hased gururla savaşta;
gurur, kafdağı'nda derebeyi...
onu da yaralarlar kanadından,
gelse bir şefkat meleği...
i̇yiliğin türbesine
türbedâr oldu iyi.
vicdanlar sakat
çıkmadan yarına,
i̇yilikler getir, güzellikler getir
âdem oğullarına!
şu gördüğün duvarlar ki
kimi tâif'tir, kimi hayber'dir..
fethedemedik, yâ muhammed,
senelerdir.
ne doğruluk, ne doğru;
ne iyilik, ne iyi...
bahçende en güzel dal,
unuttu yemiş vermeyi...
günahın kursağında
haramların peteği!
bayram yaptı yapanlar;
semâve'yi boşaltıp
sâve'yi dolduranlar...
atını hendeklerden bir atlayışta
aşırdı aşıranlar...
ağlasın yesrib,
ağlasın selman'lar!
gözleri perdeleyen toprak,
yüzlere serptiğin topraktı...
yere dökülmeyecekti, ey nebî,
yabanların gözünde kalacaktı!
konsun yine pervazlara güvercinler,
"hû hû"lara karışsın âminler...
mübarek akşamdır;
gelin ey fâtihalar, yâsinler!
ne oldu, ey bulut,
gölgelediğin başlar?
hatırında mı, ey yol,
bir aziz yolcuyla
aşarak dağlar, taşlar,
kafile kafile, kervan kervan
şimale giden yoldaşlar!
uçsuz bucaksız çöllerde,
yine, izler gelenlerin,
yollar gideceklerindir.
şu tekbir getiren mağara,
örümceklerin değil;
peygamberlerindir, meleklerindir...
örümcek ne havada,
ne suda, ne yerdeydi;
hakkı göremeyen
gözlerdeydi!
şu kuytu cinlerin mi;
perilerin yurdu mu?
şu yuva ki, bilinmez
kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu?
kuşlarını, bir sabah,
medine'ye uçurdu mu?
ey abvâ'da yatan ölü,
bahçende açtı dünyanın
en güzel gülü;
hâtıran, uyusun çöllerin
ilık kumlarıyla örtülü!
dinleyene, hâlâ,
çöller ses verir;
"yaleyl!" susar,
uğultular gelir.
mersiye okur uhud,
kaside söyler bedir.
sen de bir hac günü,
başta muhammed, yanında ebû bekir;
gidenlerin yüz bin olup dönüşünü
destan yap, ey şehir!
ebû bekir'de nûr, osman'da nûrlar...
kureyş uluları, karşılarında
meydan okuyan bir ömer bulurlar;
ali'nin önünde kapılar açılır,
ali'nin önünde eğilir surlar,
bedir'de, uhud'da, hayber'de
hakk'ın yiğitleri, şehîd olurlar...
bir mutlu günde, ki ölüm tatlıydı,
yerde kalmazdı ruh kanatlıydı.
konsun yine pervazlara güvercinler
"hû hû"lara karışsın âminler.
mübarek akşamdır;
gelin ey fâtihalar, yâsinler!
vicdanlar, sakat çıkmadan,
yâ muhammed, yarına;
i̇yiliklerle gel, güzelliklerle gel
âdem oğullarına!
yüreklerden taşsın
yine, imanlar!
itrî, bestelesin tekbîr'ini;
evliyâ, okusun kur'ân'lar!
ve kur'ân-ı göz nûruyla çoğaltsın
kayışzâde osman'lar
na'tını galip yazsın,
mevlid'ini süleyman'lar!
sütunları, kemerleri, kubbeleriyle
geri gelsin sinan'lar!
çarpılsın, hakikat niyetine
cenaze namazı kıldıranlar!
gel, ey muhammed, bahardır...
dudaklar ardında saklı
âminlerimiz vardır...
hacdan döner gibi gel;
mi'râc'dan iner gibi gel;
bekliyoruz yıllardır!
bulutlar kanat, rüzgâr kanat;
hızır kanad, cibril kanad;
nisan kanad, bahar kanad;
âyetlerini ezber bilen
yapraklar kanad...
açılsın göklerin kapıları,
açılsın perdeler, kat kat!
çöllere dökülsün yıldızlar;
dizilsin yollarına
yetimler, günahsızlar!
çöl gecelerinden, yanık
türküler yapan kızlar
sancağını saçlarıyla dokusun;
bilâl-i habeşî sustuysa
ezânlarını dâvûd okusun!
konsun yine pervazlara güvercinler,
"hû hû"lara karışsın âminler...
mübarek akşamdır;
gelin ey fâtihalar, yâsinler!

arif nihat asya
bize bir nazar oldu cumamız pazar oldune olduysa hep bize azar, azar oldudizelerinin şairi.her şey azar azar oldu. çok haklısın koca şair. her şeyi kendi gözlerimizle gördük, müşahede ettik. uyardık, dua ettik. allah affetsin. allah selamete çıkarsın.
"içsen bu sudan, bir daha, dostum; susamazsın...bir hâl gelir... ağlayamazsın, susamazsın!" beytinden dolayı kendisine hayran olduğum şair.