fetvanın değil takvanın peşinde olmak – dertli sözlük
fetva sınırdır, takva ise kalitedir. sınırları zorlamak yerine kalite sahibi olmak gerektir.
şöyle bir zamanda fetva arayan bulur, ne için arasa aradığını ona fetva eder bir hoca yemişi bulabilir. takva bu zamanda faziletle iltibas ediliyor. öyle değil. takva esasat-ı şer'iyye tabir edilen ahkamın menfi kısmına riayetten ibarettir. müttakinin hassesi ahkam-ı şeriat içindeki nehylerden, münkirattan, memnu'attan ictinaba ihtimam gösteren kahraman-ı islam'a denir. yoksa fazilet ise bunun bir cihette bilakisidir. fazilet mevcut şeriatın üstüne nafi olan hayr-u hasenat ve amel-i salihaya denir. yani takva emrullahın birinci kısmı olan terk-i kebair ve nevahi gibi yasaklara riayettir. emrullah olan şeriatın ikinci kısmı olan amel-i salih ise hayr ve hasenat işlemektir. fazilet ise bu noktada ileri gitmek üstüne koymaktır. müttaki olan ehl-i takva ise cenâb ı kerim in yasaklarını havi emirlere karşı ziyadesiyle huşyar olan, cenâb ı hak tan ziyadesiyle korkana denir.