eşitlik – dertli sözlük
hakkaniyettir aslolan. zayıf olana göre olan bir kumaş, daha cüsseli olana olmayacaktır. adaletli dağılım daha önemlidir.
teorikte var olan fakat pratikte asla var olmayan eşit olma hali. kainatta birbirine müsavi hiçbir şey yoktur. hiçbir şey birbirine müsavi değildir. kainatta aynı nitel ve nicel özelliklere sahip iki ya da daha fazla madde yoktur. dolayısıyla eşitlik temalı her kavram sadece boş sözdür.
eşit olma durumu. bütün özellikleriyle eşit olma durumu. teorikte var olduğu sanılan ama pratikte asla olmayandır. zira kainatta birbiriyle tıpatıp aynı hiçbir şey yoktur.