hayy bin yakzan – dertli sözlük
nesil genç kitalığından çıkanı 12+ yaş için gayet uygun olan robinson crusoe'den çok önce yazılmış, bir ada insanını anlatan kitap.insanın tabiatı gözlemlemesi ve aklı ile allahı'ı bulabileceğine de güzel bir örnek.
i̇bn sina'nın salaman ve absal alegorik öyküsünden etkilenerek yazdığı öyküsü. i̇bn tufeyl'in de aynı isimli bir yapıtı mevcut ve ülkemizde birçok yayınevi öyküleri tek bir kitapta ortak basım yapıyor.i̇bn tufeyl'in öyküsü i̇bn sina'ya göre daha anlaşılır ve açık. i̇bn sina'nın eseri daha çok şifa eserinde de bahsettiği zorunlu ve mümkün varlıkların açıklaması gibi. hay bin yakzan'ın kendi imkanlarıyla yaratıcıyı aramasını,hiçbir destek almadan çevresine, etrafındaki canlılara bu gözle bakıp yönelmesini, marifetullaha ulaşmadaki amaç ve araçlarını anlatıyor.