vahiy katibi – dertli sözlük
sahabeden okuma-yazma bilip allah'tan rasulullah'a vahyedilen kur'an'ı kerimi yazmakla görevli müslümanlardır. 40'a yakın sahabenin bu görevi üstlendiği rivayet edilmektedir. mekke'de ilk vahiy kã¢tipliğini abdullah bin sa d bin ebi sarh, medine de ise, ubey bin ka b yapmıştır. ondan sonra zeyd bin sabit bu görevi devamlı sürdürmüştür.bir kısmı şunlardır:

(bkz:ebu bekir)
(bkz:ömer bin el hattab)
(bkz:ali bin ebi talib)
(bkz:osman bin affan)
(bkz:amr bin el as)
(bkz:muaviye)
(bkz:şurahbil bin hasene)
(bkz:muğire bin şu be)
(bkz:muaz bin cebel)
(bkz:hanzele bin er rebi)
(bkz:cehm bin es salt)
(bkz:huseyn en nemerã®)
(bkz:zubeyr bin el avvam)
(bkz:amir bin fuheyre)
(bkz:ebã¢n bin said)
(bkz:abdulah bin erkã¢m)
(bkz:said bin kays)
(bkz:abdullah bin zeyd)
(bkz:halid bin velid)
(bkz:al㢠bin el hadremã®)
(bkz:abdullah ibn i ravã¢ha)
(bkz:huzeyfe bin el yemã¢n)
(bkz:muhammed bin el mesleme)