emanuel karasu – dertli sözlük
emanuel karasu ya da doğru bir ifadeyle emanuel carasso. 1862 selanik'te doğmuş,1934 ölmüş yahudi asıllı osmanlı avukat ve siyasetçidir.

jön türkler'in tanınmış üyelerindendir. 1492 yılında ispanya'dan tehcir eden sefarad musevilerinin tanınmış ailelerinden birine mensuptur. karasu, selanik'deki masonik locanın kurucusu ve osmanlı devletinde masonik faaliyetlerin öncüsüdür. masonik localar ve bazı gizli cemiyetler, selanik'de devrimci radikal görüşlere sahip ve aralarında talat paşa'nın da bulunduğu jön türkler'in taraftarları arasında bir buluşma yeriydi. karasu, selanik'te avukatlık yaparken ittihat ve terakki cemiyetine üye oldu. cemiyetin müslüman olmayan ilk üyesiydi.

cemiyet, 1908 yılında 2. meşrutiyet ve sonrasında osmanlı devleti'nin idaresinde söz sahibi olunca karasu da selanik'ten meclis-i mebusan'a girdi. karasu, sultan 2. abdülhamid'e nisan 1909'da hal'ini (tahttan indirilmesini) bildiren 3 kişiden biriydi. 1912'de selanik'ten, balkan harbi'nden sonra selanik kaybedilince 1914 yıllında istanbul'dan mebus seçildi.

türkiye'deki değişik musevi kuruluşlarının işbirliği yapması için çalıştı, türk musevi'lerinin önce türk sonra musevi olduklarında ısrarcı oldu ve osmanlı filistin'inde siyonist iskã¢nına karşı oldu. italya - türkiye savaşının antlaşma ile bitirilmesi için görüşmeler yapan ve selanik'in enternosyanel bir şehir olmasına çalışan komitenin üyesiydi. mondros mütarekesi sonrasında italya'da trieste'ye yerleşti ve 1934 yılında aynı yerde öldü.

1912 yılında, balkan savaşları sırasında selanik'den fransa'ya göç eden ve danone grubunun kurcusu izak karasu'nun (ısaac carasso) amcasıdır.
erdal şafak'ın şafak portreleri kitabına göre italya'da ölmemiştir. kitap şöyle diyor: (vurgula: tc kurulduktan sonra, 1930larda istanbul'a döndü. 1934'te son nefesini verdi. arnavutköy'deki sefarad mezarlığında gömülü. adının çift "m" ile yazıldığı mezar taşında şöyle deniyor): "ikinci meşrutiyet'in ileri simalarından istanbul mebusu emmanuel karasu. ölüm tarihi: 1934"