sefarad – dertli sözlük
i̇brani dilinde 'sfarat', i̇spanya anlamına gelmektedir.
i̇spanya dışında portekiz, i̇talya, kuzey afrika, i̇stanbul, anadolu, ege adaları ve bizans i̇mparatorluğu'ndan kalan musevilerin de hepsi bu adla anılır.
1492'de i̇spanya'dan atılan museviler, i̇spanya kökenli oldukları için kendilerine "sefarad" adını koymuşlardır.
genişletilmiş anlamda ise bugün, sefarad, aşkenaz olmayan tüm yahudilere verilen addır.
bugün türkiye'de yaşıyan 25.000 yahudi'nin yaklaşık 'sını oluşturan sefaradlar'ın sayısı 24.000 civarındadır, %4'ü oluşturan aşkenaz museviler'in sayısı 1.000 civarındadır.