grafiker – dertli sözlük
bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş,büyük boysokak afişi(bilboard),basınilã¢nı,ambalaj,kitap,dergi,tanıtımfilmleri,çizgifilmgibitasarımlarıelle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama bilgi ve becerisine sahip meslek elemandır.

görevleri
• işin süreçlerini planlamak.
• işin konusuna göre tasarım ögelerini belirlemek.
• temel grafik tasarımını elle ve bilgisayarla yapmak .
• masa üstü yayıncılık işlemlerini yapmak.
• ürünü görselleştirmek.
• tasarladığı grafiksel çalışma doğrultusunda stüdyoda ya da uygun mekã¢nda fotoğraf çekimi yapmak veya yaptırmak.
• baskısı yapılacak tasarımları baskıdan önce kontrol etmek.
• iş başı meslekã® eğitim faaliyetlerine katılmak.