3.sayfa haberleri – dertli sözlük
gazetelerin üçüncü sayfada yer verdikleri için 3.sayfa haberi olarak tanımlanan, cinayet-cinnet-tecavüz gibi haberler.
gönül bu sayfalar hiç olmasın istiyor ama bu tür haberler oldukça bu sayfalar da olmaya devam edecek malesef.
bir yönüyle gerekli olan haberlerdir. toplumsal yapının anlaşılmasına olanak sağlar. kişiler arası ilişkilerin nasıl olduğunu, olumsuz durumların nasıl çözümlenmeye çalışıldığını gösterir. toplumdaki nitelik düzeyinin bir yansımasıdır. kişilerin karakter, huy, ahlak ve davranış biçimlerinin gözlenebilmesi için bu haberler toplumdan alınan önemli veri kaynaklarıdır.