hu – dertli sözlük
ne zaman bu kelamı duysak aklımıza düşer şu ilahi;

hu kuşu bu gece inledi durdu
hu diye hu diye
dertli gönülleri yaktı kavurdu
hu diye hu diye hu diye
hu hu hu hu hu hu diye diye

bilmemki nedenki ne idi derdi
hu idi dilinin değişmez virdi
hu kuşu bu gece gönlüme girdi
hu diye hu diye hu diye

hep onu söylemek kolay mı dile
yağ gerek sultanım köhne kandile
hu kuşu yanarak uçtu menzile
hu diye hu diye hu diye diye
hu hu hu hu hu diye diye

hu diye diye yanarak menzile uçmak..
huuu erenler..
hu (vurgula: allah) lafzının son harfidir. hu harfinin/kelimesinin mahreci göğüsten ve ciğerlerden çıkar. yani "o"(c.c) manasına gelen "allah" lafzını nefes alıp veren herkes, her canlı her nefeste zikretmiş oluyor.
o’ndan geldik o’na döneceğiz. hu hem başlangıç hem bitiş habercisi bu nedenle. hay’dan gelen hu’ya gider sözü de buradan geliyor. bazı yörelerde “hu çekmek” diye de bir tabir var. sohbet meclislerinde sınırları belirleyen bir ifade “hu” . arapça’da üçüncü tekil şahsı yani “o” yu temsil eder hu (hüve). bu lafız üzerinden tasavvufi metaforlar okunmaktadır. varlık da o, yokluk da o, varlığı da yokluğu da yaratan “o” şeklinde.