sözlüğün yazarların duygularıyla oynaması – dertli sözlük