türk toplumu – dertli sözlük
her kesimin samimiyetsiz olduğu, çıkarsız, menfaatsiz hareket edilmediği, torpillerin, yolsuzlukların, zulmün yani adaletsizliğin, köreltmenin her iktidarın her hakim olgunun ortak noktası olduğu, vatanı, milleti, dinini, ilmini, fikrini, kültürünü, ecdadını seven gençlerin yontula yontula idealizmini kaybettiği, belli bir noktaya geldiğinde ''umrumda mı'' dedirttiği, hayata dair hala umrunda bir şeyler olanların ise bu ülkeden çekip gittiği toplum.


neden kalınır bu toplumun içinde?