evrensel kriterler – dertli sözlük
fransız ihtilali ile gündeme gelen, birkaç düşünürün-belki sayısı 20 yi geçmeyecek kadar- düşüncelerini ahlak, toplum bilimleri, iktisat vb. birçok konuda tüm dünya milletlerine benimsetme çalışmaları kapsamında ortaya konan uygulama, proje, kanun, yönetmelik ve antlaşmalar bütünüdür. bu düşünürlerin birçoğu da ahlaksızlıklar, haksızlıklar ve zulüm bataklığında kaybolmuş birer çamur hükmündedir. hayat hikayeleri incelendiğinde görülecektir. enteresan olan şudur ki her milletin kendine göre ahlak kuralları, hassasiyetleri vb. birçok öznel değerleri vardır. evrensel kriterler diyerek milletlerin örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini tek düze bir şekle sokma amacı vardır. tek tip insan modeli. dünyada evrensel kriterlerin terörist olarak tanımladığını tüm dünya terörist olarak tanımlamak mecburiyetinde. haklılık yada haksızlık, vicdanların ne söylediğinin hiçbir önemi yok. yada şu benim ahlak anlayışıma aykırıdır diyecek olsanız, evrensel kriterler dahilinde olmadığı sürece gericisiniz, radikalsiniz, bağnazsınız. ne düşündüğünüzün hiçbir önemi yok. evrensel kriterler nispetinde düşünmediğiniz müddetçe. bir diğer garip nokta ise bu evrensel kriterler, örneğin "savaş suçları" abd ve israil'de hiçbir işe yaramaz. müslümanlar üzerinde ciddi yaptırımları vardır. evrensel kriterler yüzünden meydana gelen katliamların hiçbir önemi yoktur. evrensel kriterler dahilinde kurulan bm vardır. o ne derse doğrudur. insanlık bu kadar robotlaştırılamazdı. insanı makina gibi gören, robot gibi gören küresel ölçekli bir takım kurum ve kuruluşların güzel bir oyunudur evrensel kriterler. birisi de çıkıp şu soruyu sormaz bu kravatlı beyler yada bayanlara" sizin bu kriteleriniz kime göre, neye göre?"