sahte dert – dertli sözlük
ev, iş, eş, araba, güzellik, çirkinlik, zenginlik, kariyer gibi daha da artırılabilecek putlar bütününün varlığı ya da yokluğunda dertlenen insan modelinin efkar sebebine verilen ad.
ahiret için çalışma harici her şey. tek gerçeğin ahiret olduğunu bildiğin halde başka şeylere niye takılır ki insanlar?
dermanı için hiçbir şey yapmadığın veya işe yaramayacağını bildiğin halde farklı şeyler yaptığın dert.
dermanı ahiretine hiçbir katkı sağlamayacaksa o dert sahtedir. can alıcı nokta şu ki derdin sahteliğini, dert edilen olay değil niyet belirliyor. mesela infak için para kazanma derdi gerçek bir dertken; şahsi çıkarlar uğruna para kazanma derdi sahte bir dert oluyor. üstelik ikisinin de kaynağında para kazanma olgusu varken...

o zaman derdin sahteliği, niyetin rengine göre ortaya çıkıyor. yani derdim sahte olmasın derdine düşen, niyetini kontrol etmeli. fakat bu çok zor öyle değil mi? günlük yaşantımızda karşılaştığımız hadiselere karşı verdiğimiz tepkilerin kaçında niyetimizin renginden haberdarız? i̇tiraf edin ki tavırlarımızı genellikle nefsimiz belirliyor ve çoğu zaman bunun farkında bile olamıyoruz.

i̇şte tam bu noktada niyetin farkındalığı ve sürekliliği kavramları ortaya çıkıyor. bu ikisinin kemale erdiği yerde de kulluk makamı başlıyor diye anladım ben.

i̇şte bu yüzden en büyük dert kulluk derdi ve elde edilmesi en güç makam da kulluk makamı. çünkü hiç bitmeyen bir farkında olma durumu gerektiriyor. söyleyin bana hangi irade buna dayanır? hangi metanet bu yükü kaldırır?

çok farklı sırlar yatıyor burada. ah bi çözebilsem. belki o zaman aradığım huzura kavuşurdum.