biz – dertli sözlük
bizden kasıt zaman zaman osmanlı, genelde müslümanlar olmakla beraber çoğunlukla türklerdir.istisnai olarak araplar dahi bizleşebilir.
(bkz:tarih)
hayatından birinci tekil şahısı çıkarmış olan kimselerin, birinci tekil şahıs yerine kullandıkları ifade.