zina – dertli sözlük
(bkz:harama bakmak)


--spoiler--

rasã»lullah (sav) buyurdular:
“her göz (harama bakmakla) zina eder. kadın koku sürünüp (erkeklerin bulunduğu) bir meclisten geçtiği zaman, o da zã¢niyedir/zina etmiş sayılır.” (tirmizã®, edeb, 35/2786; ebã» dã¢vud, tereccül, 7/4173; nesã¢ã®, zã®net, 35)

--spoiler--
gençlerin, müslümanların hakk yoldan sapması için ortalıkta çokça gözönüne getirilmeye çalışılan haram iş.
bütün dinlerde yasaklanmıştır. incil için:
(http://www.islamhukukusayfasi.com/?page_id=131)

kuran'da ise zina büyük günahlardan sayılmış ve cezalandırma şekilleri belirtilmiştir.
(*)
zina borçtur. eğer siz borçlandıysanız, olur ki sizin ehli beytinizden birileri vefa gösterip sizin borcunuzu ödeyebilir. -alıntı-
bir gıybet kadar büyük günah değildir.

(bu zinanın küçük günah olmasına değil, gıybetin dehşetli bir günah olmasına örnek verilir).