ağılda oğlak doğsa ovada otu biter – dertli sözlük