çöl – dertli sözlük
tanınabilse ya da hayallere düşse hiçbir güzelliğin veremeyeceği kadar çok duyguyu yaşatan sonsuzluk izlenimi veren yer.
ekvaror çizgisi,oğlak dönencesi ve yengeç dönenceleri üzerinde oluşan sürekli basınç kuşağı nedeniyle oluşmuş; çorak,verimsiz ve yaşama uygun olmayan toprak bütününe verilen ad.
yüzeydeki bitki dokusunun ve bu dokunun yığrandıkça yenilenmesini sağlayan toprak yüzeyinin aşınması sonucu oluşan doğal bölgeler. bitki dokusunun kendisini tekrar onarmaya imkanı yoktur. bu nedenle dışarıdan bir güçle bu onarım sağlanabilir. çöllerin oluşmasında şiddetli erozyon en büyük etkendir.