e – dertli sözlük
sayısı da vardır. e sayısı adını ünlü matematikçi euler’in baş harfinden alır. bir diğer ismi de "euler sabiti"dir.e = 2.718281828459045235360287471..................................şeklindeki irrasyonel sayıdır.