aziz augustinus – dertli sözlük
ortaçağ öncesi dönemin en etkili düşünürlerinden, hristiyan teolog. "itiraflar”(*) ile beni biraz üzer; zira imanı bir hayli kuvvetli gibi gözüküyor amcanın ama boşa gitmiş hissi uyandırıyor insanda.(tabi allahualem)
zaman konusundaki düşünceleri önemli, etkileyici. ayrıca "anlayabilmek için inanıyormuş”.
romanın çöküş döneminde yaşamış olan cezayir doğumlu avukatlık eğitimi almış öğretmenlik yapan bir aziz.
babası pagan annesi hrsitiyan öncesinde hayli dinsiz gezdikten sonra hristiyanlığı kabul ediyor.