v – dertli sözlük
kuşların hava akımını en iyi şekilde kullanabildikleri uçma yöntemini temsil eden harf.v şeklinde uçarlar. en önde güçlüleri en arkada en zayıfları olur. kuşlar yoruldukça yer değiştirerek harcadıkları gücü en aza indirerek daha uzun yol alırlar.