10 – dertli sözlük
küçükten büyüğe doğru sıraya sokunca hem rakam hem sayı olma özelliğine sahip olamayan ilk tam sayıdır.
rakam olmayan en küçük pozitif tam sayı. sol yanına bir "-" yerleştirildiğinde ise(*) en büyük iki basamaklı negatif tam sayı olur.
değerlendirme bakımından iyi ya da mükemmel olanı ifade eder. on numara iş, adam, çocuk, araba gibi. iki basamaklı en küçük sayıdır.