yalnız – dertli sözlük
fuzili'nin dediği gibi kapısını sadece rüzgarın açtığı kişdir yalnız.

ne yanar kimse bana ateş-i dilsden özge
ne açar kimse kapım bad-ı saba dan gayrı.

(bana gönlümdeki ateşten başka hiç kimse yanmaz
bahar rüzgarından başka kimse kapımı açmaz.)

ve yine yalnızlık zalim bir "su yok" sesinden daha kötüdür;

gözlerimde parıltısı bakır bir tasın
kulaklarım komşuların ayak sesinde
varsın gene bir yudum su veren olmasın
baş ucumda biri bana "su yok" desin de... (kemaleddin kamu)