güle güle – dertli sözlük
dilimize pelesenk olmuş, vedalaşırken gidenin değil de uğurlayanın söylemesi uygun olan, mübarek bir kelime. yalnız çoğu kimse gerçek anlamından bihaber. kelimenin aslı ''gül'e gül'e''dir. eski(meyen)lerin kullandığı dua manasına gelen sözcük öbeğidir. senai demirci'nin deyimiyle:

''gül'e gül'e (gidesin...) gülleri 'gül' eyleyen, güllerin yüzünü güldüren en sevgili'ye doğru gidesin...
o'nun mübarek sünnetine doğru yürüyesin... o'nun şefaatli ve şefkatli iklimine yanaşasın !"

manalarına gelen çok güzel bir duadır.