sıfır – dertli sözlük
bugünkü sayı sisteminde sıkça kullanılan sıfır, bir niteliğin yokluğunu temsil eder.'0' ile gösterilir.
modern sayı sisteminin, 1'den 1'in ekine 2(eki) geçişi anlamlandırabilmek için icat ettiği düzenleyicidir. 1-2-3, 1-0-(-1)...
yani mevcut sayı sistemine göre, sayıların başlangıcı olan 0, matematiğin başlangıç noktası olarak ifade edilir. oysa, başlangıcın yokluk'tan (0) başlamaması gerekir. başlangıç noktası 1'dir. 2 de 1'in "eki" olarak anlam kazanmıştır. [sıfırı türklerin bulduğu rivayeti de kesinlik taşımaz.]
birşeyin anlamlı olabilmesi için her zaman o şeyin başlangıç noktasının da anlamlı olması gerekir. zihin her zaman bir başlangıç noktasıyla düşünmeye başlar. sayıların başlangıç noktası da 1'dir. 1'in açılımıdır matematik. sıfır o kadar da gerekli bir şey değildir.
tasavvufta allahın sonsuzluğunu temsil eden sayı..

kare bir dörtgendir..köşe sayısı arttıkça 5gen,6gen....1000gen...(vurgula: sonsuz)gen oluşur..

(vurgula: sonsuzgen sıfırdır)
allah'ın sonsuzluğuyla ilişkilendirilmemesi gerekendir. allah'la alakalı matematiksel bir ifadeden yararlanılacaksa bu 1'dir. bütün çokluklar birin açılımıdır. hatta şair demiştir, "sayılar yalnız birin kendi dalgalanışı / sayılar kemmiyetin keyfiyeti anışı".
sıfırın ve geometrinin sembolizmini o kadar kafaya takmamak gerekir.
sıfırın azã¢meti büyük; karşısına en büyük sayıyı koy, çarp, yine kendisine çıkar bütün kapılar.
aşkın vahameti kocaman; karşısına en büyük huzuru koy, sev, yine yalnızlıktan olur bütün sancılar..
her sayı birden birde sıfırdan vücuda gelir. sıfırda büyük bir kutsiyet mevcuttur. bu sayede başlangıcı ve sonu bulunmayan yani o nu sembolize eder. sıfırın çoğalmamasıyla azalmaması gibi o da başka birşeye katılmaz ve eksilmez. sıfır gibi o da sayıları on misli veya bin misli yapar.-harezmi