yağmur ve alkış – dertli sözlük
ismet özel'in "m'el-ange" şiirinin bir bölümünde birlikte konu ettiği, insanda oluşturdukları hissin benzerliğinden bahsettiği ve meleklerle irtibatlandırdığı ikili.


--m'el-ange--

(vurgula: 3. hısımım değil, bu yakınlığı neyle açıklamalı)

çoğu kez, yağmurları alkış,
alkışları yağmur olarak algılarız.
birden boşanır bir alan açmak için her ikisi de.
coşkuyla gelirler, ama beklemedik bir anda değil.
yağmurdan önce gök kapanır
bir söz, bir hal ve tavır
kendini kapattığı anda patlar alkış.
bekleriz yağmuru
alkışı bekleriz.
yine de içimizde bir his: gelmeyebilir
bilmeyiz yağmurdan ve alkıştan önce başa gelecek olan nedir.

ya bu ikisi gelmez de; gelirse o bilmediğimiz!..
yağmur ve alkış insanlara
yalnızca geldikleri için değil
yerlerine başka bir şey gelmediği için iyi gelir.
her inen yağmur alkışlar birini dersek yalan olmaz
söylenebilir alkışın da insanlar için can suyu yerine geçtiği, lakin yine de
bir başka şey var-alkış bağlantısını kuran:
o kanat sesleri hem yağmurun ve hem alkışın
arasından duyulan.
bütün sesler içinden ayırdedilir
dallara, yollara düşen damlaların tıpırtısından
çarpışan iki elin şakırtısından ayırdedilir
meleklerin kanat hışırtıları.
ve melekler nedense insanlara
sanki değecekmiş gibi yaklaşır
yağmur ve alkış sırasında.
anlaşılmaz bu yakınlık
insanla melek arasında
biri balçık, biri nur
biri adları bilir
biri aldığı buyruğu şaşmaksızın
yerine getirir
insan savaşır sonuna kadar
yine de kılıç
meleğin elindedir.

--m'el-ange--

of not being a jew, bir vefa daha-son ilaveler, şule yay., s. 32