dünya vatandaşı – dertli sözlük
dünyanın beklediği, kim olduğunun farkında, global köyün içten yanmalı sakin (tevriyeli kullanım) çocuğu.
pardon; yangın yeri global dünyanın, serinlik verecek dertli elemanıdır kendisi.
sadece müslümanların değil tüm alemlerin (*) rabb'i olan allah'a kul, yalnızca müslümanlara değil tüm alemlere rahmet olan insanlığın iftihar tablosu'na yaraşır ümmet olabilen insandır...
"dünya bizimdir !" desturuyla tüm insanlığın mesuliyetini yüklenmiş, iman kurtarma derdiyle dertlenmiş, beli iki büklüm olmuş "adam"dır.