ilahi aşk – dertli sözlük
cüneyd-i bağdadi hazretleri şöyle açıklıyor; "allah aşığına hakikatini bilme arzusu verir. sonra ilim görüntü, görüntü tecelli, tecelli seyir, seyir de varlık haline dönüşür. kelimeler biter hayat ölüm olur. açıklamalar sona erer, işaretler silinir, mücadeleler yok edilir, fenâ sona erer ve bekâ kemale erer. bezginlik ve endişeler gider, vesveseler yok olur ve geriye yok olmayan kalır. zamanın geçip ebedinin kaldığı gibi."