editör – dertli sözlük
ne iş yaptığına tam karar verilememiş kişi.
basılacak bir metni kitaba dönüştürüp matbaya gönderen eleman diyebiliriz.

tanıl bora bir ropörtajında : iyi yayıncılık, iyi editörlükten geçer! hal böyleyken, ülkemizdeki editörlüğün kurumlaşma sıkıntısı büyük ölçüde editörün asıl işinin ne olduğu konusundaki belirsizlikten kaynaklanıyor.
bu durum hem kitabın oluşma süreci hem de basıldıktan sonraki "pazarlanma" süreciyle ilgili. bir metin bir 'kitap'a dönüştürülürken, bizde bazen redaktörle editörün işlevi birbirine karışıyor. aynı karmaşıklık, kitabın tanıtımı aşamasında editörün reklamcı rolü üstlenmesinde de görülüyor.
editör asıl işinin yanında, kimi zaman redaktörlükten başka "lektörlüğü" (okurluğu) de üstlenmek durumunda kalıyor. ve tanıl bora'nın belirttiği üzere, "türk editörü" genellikle bu üç işlevin ortalamasını ifade ediyor.
özellikle büyük sermayeli, iyice profesyonelleşmiş yayınevlerinde bu konuda iyi bir işbölümü yapıldığı söylenebilir.
kısıtlı imkanlarla ayakta kalmaya çalışan yayınevlerindeyse üç işlevin de aynı kişi tarafından yerine getirilmesi şaşılacak bir şey değil.